<div id="noframefix"> <h1>Kritik Sosyal - Tayo nang mag-isip ng malalim</h1> <p><b>isang nagfi-feeling na kritiko ang bubusisi, susuri at lilimi sa mga bagay-bagay na isinasantabi ng iba.</b></p> <p>Please <a href="http://kritiksosyal.blogspot.com">Click here</a> to visit <a href="http://kritiksosyal.blogspot.com"><b>Kritik Sosyal - Tayo nang mag-isip ng malalim</b></a> site</p> </div>